Ses ve Müziğin İyileşmeye Katkısı

Müzik ile Terapi Nedir?

Müzik terapisi, müziği farklı yönlerden kullanarak seansta yer alan kişilere fiziksel ve emosyonel destek olmayı amaçlayan terapi şeklidir. Müzik terapisi için gerçekleştirilen seanslarda birçok farklı etkinlikten faydalanılabilir:

  • Müzik dinlemek
  • Müziğe şarkı söyleyerek eşlik etmek
  • Müziğin ritmine uygun olarak hareket etmek
  • Müzik eşliğinde meditasyon yapmak
  • Bir müzik aleti çalmak
Müzik terapisi bu etkinlikler ile sesin gücünden faydalanmayı amaçlar. Seansın hangi amaçla gerçekleştirildiğine göre bu etkinliklerden herhangi biri uygulanabilir.
Seanslarda aynı zamanda müzik dinlenirken oturulabilir veya uzanılabilir. Bazı seanslarda ise ses dalgalarının titreşimini iletmeye yarayan diyapozon benzeri metal araçlara da başvurulabilir.
 

Müziğin ve Sesin İyileşmeye Katkısı

Müzik, konuşma işlevi için destekleyici özelliktedir ve konuşmadan sorumlu sol beyin bölgesi ile ilgili vücudun normal fonksiyonlarını destekleyici özellik gösterebilir. Şarkı söyleme yeteneği beynin sağ tarafına ait bir işlevdir. Bu nedenle müzik dinlemek ve şarkı söylemek, dili kullanma becerileri açısından önemli kabul edilir (2).

  • Müzik fiziksel aktivite yaparken size destek olur. Bir egzersiz için çalma listesi yaparsanız, müziğin rutininize bağlı kalmanıza yardımcı olduğunu fark edersiniz.
  • Müzik terapisi sizi gevşetip rahatlatarak zihin sağlığı ile ilgili vücudun normal işlevlerine destek olabilir (3). Günlük hayatın yorucu atmosferinden sizi uzaklaştırır ve karşılaşılan çeşitli olaylarla mücadele edebilmenizi kolaylaştırıcı etki gösterebilir.
  • İnsanların müzikle ilişki kurma yeteneği oldukça güçlüdür ve genellikle bozulmadan kalır. Böylelikle anıları hatırlama, ajitasyonun azalması ve koordinasyonun güçlendirilmesi gibi çeşitli durumlarda vücudun normal fonksiyonlarını destekleyici özellik gösterebilir (2).
İnsan gibi sosyal bir varlıktan ayrı düşünülemeyen müzik alternatif terapi yöntemleri arasında uzun zamandır kullanılmakta olan bir sanat dalıdır. Ruhun gıdası olarak nitelendirilen müzik, kişiyi birçok açıdan etkileyebilir. Müzik ile iyileşme hakkındaki bilimsel çalışmaların şu an için sınırlı olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, bu konudaki gelişmeleri takip etmek ve ayrıntılı bilgi almak için güvenilir bilgi kaynaklarına başvurabilirsiniz.
2021283-BIOGAIA29-Bigaia11

Referanslar
https://www.webmd.com/balance/what-is-music-therapy
https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/how-music-can-help-you-heal
‘https://www.healthline.com/health/sound-healing’
‘https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420904’