İnsan Sağlığına Yararlı Bakterilerin Önemi

Bakteri Nedir?

Bakteriler, çekirdekleri zarla çevrili olmayan, bölünerek çoğalan ve metabolik olarak aktif tek hücreli canlılar olarak tanımlanabilir. Bakteriler genel olarak kötü bir itibara sahiptir ve halk arasında mikrop olarak değerlendirilirler. Bunun nedeni ise yaygın olarak görülen çeşitli rahatsızlıkların altında bu canlıların yer almasıdır.
Vücudun içerisinde ve dışarısında yaşayan bakteriler tek hücreli basit yaşam formlarıdır. Ancak her ne kadar basit olarak değerlendirilseler de bazı bakteri türleri insan yaşamının sürmesinin mümkün olmadığı ekstrem şartlarda da canlılığını koruyabilecek kapasitededir. Bazı bakteri türlerinde kuyruk işlevi gören ve hareketi sağlayan flagellum yapısı bulunur. Diğer bazı bakteri türlerinde ise yüzeylere yapışmayı sağlayan tüysü çıkıntılar mevcuttur. Bakteriler su, toprak ya da besinlerin üzerinde yaşamlarını sürdürebilir.
Bakteri türlerinin bazıları insan yaşamı için faydalı olabilir. Bu bakteriler sindirim kanalı içerisinde yaşarlar ve yeterli düzeyde tüketilmeleri halinde genel iyilik halinin desteklenmesini sağlayacakları görüşü hakimdir. Bakteri türleri içerisinde bulunan bu iyi bakteriler aynı zamanda probiyotik canlılar olarak da isimlendirilir. Probiyotik kavramı Yunanca kökenli olup “yaşam için” anlamına gelir.

İyi Bakteriler Ne İşe Yarar?

Bazı bakteri türlerinin insan normal vücut fonksiyonlarına katkı sağlayabileceği düşüncesi 20. yüzyılın başlarına dayanır. Nobel ödüllü Rus biyolog Elie Metchnikoff, vücudun içerisinde yaşayan bakteri türlerine benzer bakterilerin vücuda alınması halinde bazı faydalı etkileri olabileceği düşüncesini ileri sürdü. Bu düşüncesinin temelinde ise Bulgar asıllı köylü bireylerin daha çok fermente ürün tüketmesi ile ömürlerinin daha uzun olduğu fikri vardı. Probiyotik kavramı ise ilk olarak 1965 yılında literatürde kendine yer buldu.
İnsan vücudunda yaşayan iyi bakteriler cilt, ağız boşluğu ve gastrointestinal sistem olmak üzere birçok organ ile etkileşim halindedir. Sindirim kanalı iyi bakterilerin en fazla bulunduğu vücut bölgesidir. İyi bakterilerin peynir ve yoğurt gibi fermente besinler aracılığıyla alınması halinde vücutta etki gösterebilmesi için bir takım özelliklerinin bulunması gerekir. Probiyotik canlılar safra, hidroklorik asit ve pankreas salgılarına dayanıklılığa ek olarak midedeki aşırı asidik ortamda ve oniki parmak bağırsağındaki aşırı bazik ortamda canlılığını sürdürebilmelidir. Bu özelliğe sahip olan bakterilerin tüketilmesi halinde sindirim sisteminin düzenlenmesine ve bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarının desteklenmesine katkıda bulunabilirler.
Bütün ekosistem bakteri türlerinin doğru şekilde işlev göstermesi ile canlılığını devam ettirebilir. İnsan vücudu için iyi kabul edilen bakteriler fermente besinler veya takviye gıda ürünlerinin tüketimi ile vücuda alınabilir.
 

2021718-BIOGAIA100-Bigaia49

Referanslar
  1. ‘https://www.healthline.com/health/bacteria’
  2. ‘https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK8120/’
  3. ‘https://www.healthline.com/health/cold-flu/good-bad-germs’
  4. ‘https://www.healthline.com/nutrition/probiotics-101’
  5. ‘https://www.medicalnewstoday.com/articles/264721’
  6. ‘https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19584499/’