Sindirim Sistemi ve Beyin Arasındaki İlişki

Sindirim Sistemi ve Beyin Arasındaki İlişki

Hastalık oluşturma potansiyeline sahip mikroorganizmalara ek olarak yaşamlarını insan vücudunda sürdüren ve vücudun çeşitli biyolojik fonksiyonlara katkı sağlayan yararlı mikroorganizmalar vardır (1). Bu yararlı ve küçük canlılar, insan vücudunda en sık olarak deri ve sindirim sisteminde yer alır (1).

Probiyotikler genellikle çeşitli bakterilerden oluşan canlı ve faydalı mikroorganizmalara verilen isimdir (2). Probiyotik olarak nitelendirilen birçok bakteri türü bulunsa da, insanlar için aralarında Lactobacillus ve Bifidobacterium türü bakteriler ön plana çıkar (1)

Probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.

Beyin ve Bağırsaklar Arasında Nasıl Bir Bağlantı Vardır?

Bağırsaklar ve beyin hem fiziksel hem de kimyasal olarak bağlantılıdır (2). Bu nedenle bu iki sistemden birinde meydana gelen değişiklik diğer sistemi de etkileme potansiyeline sahiptir (2).

Bağırsak beyin aksı kavramı bu iki organ arasındaki bağlantıyı tanımlamak için kullanılır (3). Beyin dokusu içerisinde yer alan yaklaşık 100 milyar sinir hücresine karşılık olarak bağırsaklarda da 500 milyon gibi azımsanmayacak sayıda sinir hücresi bulunur ve bu hücreler birbiri ile bağlantılıdır (3).

Bazı hayvan deneylerinde yapılan çalışmalarda stres faktörünün vagus sinirindeki sinyal iletimini etkileyebileceği ve gis problemlerine yol açabildiği gösterilmiştir. Sindirim sistemi belirtilerinin oluşmasına zemin hazırlaması, beyin ve sindirim sistemi arasındaki fiziksel bağlantıya örnek teşkil eder (3).

Sinir hücreleri arasındaki elektro kimyasal iletimin kimyasal ayağından sorumlu moleküller nörotransmiterlerdir (3). Serotonin adı verilen nörotransmiter, beyinde mutluluk hissinin algılanmasını sağlayan bir kimyasaldır (3). Serotoninin aynı zamanda bağırsaklarda da yüksek miktarda üretiliyor olması beyin ve bağırsaklar arasındaki kimyasal bağlantıya örnek teşkil eden bir durumdur (3).

Probiyotikler Bağırsak Beyin Aksı İşlevlerine Nasıl Etki Eder?

Sindirim sistemi ve beyin arasındaki çift yönlü bağlantılar göz önünde bulundurulduğunda, bağırsakların sağlığının iyileştirilmesi bağırsak beyin aksının dengesi üzerinde olumlu etki gösterebilir(3).

Bu bakterilerden salgılanan serotonin, melatonin ve asetilkolin gibi nörotransmiterlerin direkt olarak beyin fonksiyonları üzerinde etkili kimyasallar olması, bağırsak beyin aksının dengesinde probiyotiklerin rol alabileceğini gösteriyor.

Frontiers of Neuroscience’da yayınlayan bir çalışmaya göre, bazı kişilerde probiyotiklerin bilişsel işlevler üzerine etkileri araştırılmıştır (5). Probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.

İşte tüm bu sebepler nedeniyle bazı probiyotikler psikobiyotik olarak da isimlendirilir(3)

 

2020573-BIOGAIA51-BiGaia Saşe2

Referanslar
  • 1.https://my.clevelandclinic.org/health/articles/14598-probiotics
  • 2.https://www.healthline.com/nutrition/probiotics-and-brain-health#gut-dysbiosis
  • 3.https://www.healthline.com/nutrition/gut-brain-connection#section2
  • 4.https://www.healthline.com/health-news/help-fix-psychosis#mce_30
  • 5.https://www.healthline.com/health/probiotics-for-brain-and-memory#hack-your-intake