Referanslar:
  1. Furness JB et al. Nutrient Tasting and Signaling Mechanisms in the Gut II. The intestine as a sensory organ: neural, endocrine, and immune responses. American Physiological Society.1999; G922-G928.
  2. Özden A. Probiyotik. "Sağlıklı Yaşam İçin Yararlı Dost Bakteriler". Güncel Gastroenteroloji 2013; 17(1): 22-38.
  3. Sung V et al. Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Pediatrics. 2017; 141(1):1-10
  4. 26.01.2017 tarih ve 29960 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği
Sadece Eczanelerde
Satılmaktadır.